Waarom pesso-psychotherapie werkt

beeld MindTheater2

Herken je dat je heel goed kunt vertellen hoe iets beter zou kunnen, maar verander het maar eens…

Je weet precies wat er mis is, wat het probleem is. Je kunt zelfs aan anderen uitleggen waar ‘t ‘m precies aan schort, maar ja, daarmee is het niet opgelost.

Bijvoorbeeld: Je hebt het veel te druk en zit tot over je oren in de stress. Je weet dat dit komt door dat je geen hulp kunt accepteren. Maar het wordt er niet anders van…

Je bent verdrietig en somber. Je weet dat dit komt doordat je het moeilijk vindt nieuwe contacten aan te gaan of anderen te vertrouwen, maar ja, daar door dit te weten leg je niet makkelijker contacten…

Je baalt steeds van jezelf omdat je je steeds ondergeschikt opstelt aan anderen, terwijl je eigenlijk zelf eens leiding wilt nemen. Je weet het wel, maar intussen blijf je een volger…

Of, je weet dat je dwangmatig reageert. Dat je jezelf alleen maar pijn doet. Maar toch doe je het…

Veel therapieën praten over het probleem en reiken ook oplossingen aan, en vervolgens moeten die oplossingen uitgevoerd worden. Als een soort plan van aanpak. Maar wat nu als dat nu lukt? Want dat was nu juist het probleem, dat dat zo lastig ging.

De meeste psycho-therapieën erkennen dat een probleem in de geschiedenis is ontstaan. In gesprekstherapie kan dat ontrafelt worden. Dan ben je een stap verder: “Ik kan geen hulp accepteren, omdat ik het vroeger ook altijd zelf moest doen” of “Ik vind het lastig anderen te vertouwen omdat ik vroeger vaak teleurgesteld ben”

Maar ook dan begrijp je het wel, maar daarmee is er meestal nog niet veel veranderd.

Ik ben op zoek geweest naar wat nu het meest werkzame element is wat werkt in de psychotherapie. Wat maakt nu dat mensen echt veranderen? En ik heb ontdekt dat pesso-psychotherapie echt wat nieuws toevoegt aan de gangbare therapieën.

Bij pesso-psychotherapie krijg je een nieuwe ervaring.
Je start bij waar je nu last van hebt, want daar gaat het om. Vervolgens ga je op zoek naar de ervaring die aan de basis ligt van jouw worsteling (bijvoorbeeld de ervaring dat je voor jezelf moest zorgen, of het teleurgesteld zijn in anderen)
. Vervolgens creëren we op een symbolische manier een tegenervaring. Door deze ervaring op te doen ontdek je dat je ook op een andere manier naar de wereld kunt kijken. Dit geeft je ook een nieuw gevoel t.a.v. van die situaties.

Bijvoorbeeld: Je hebt in je geschiedenis geleerd dat je beter alles alleen kunt oplossen (dat kan door een trauma of door een te kort in je opvoeding). Dan gaan we een nieuwe ervaring voor jou creëren waarin je meemaakt hoe het is als anderen voor jou zouden zorgen. Je zult dan ervaren hoe vreemd dat voor je is, hoe lastig dat is te aanvaarden, en vervolgens hoe fijn het is dat te kunnen krijgen.

Dit is fundamenteel anders dan een plan van aanpak te maken over hoe hulp te accepteren. Of om jezelf in te prenten dat hulp vragen goed is. De wortel waardoor je geen hulp kunt accepteren wordt nu ontzenuwt. En je kan op een dieper niveau gaan geloven dat hulp krijgen fijn is, waardoor er in jou een verandering ontstaat tot het ontvangen van hulp.

Vervolgens kan zo’n stappenplan dan heel helpend zijn om dat ook in de praktijk in te brengen. Eerst is de angel er uit, zodat het stappenplan veel meer kans van slagen heeft.

Hetzelfde geldt voor de andere voorbeelden:
Wanneer je moeite hebt andere te vertrouwen gaan we op zoek naar een ervaring waarin jij meemaakt dat anderen goed voor je zijn en het beste met je voorhebben. Veelal zal dit een ervaring moeten zijn die opweegt tegen een andere ervaring die je in je geschiedenis hebt opgedaan.

De ruimte waarin we zo’n ervaring plaatsen noemen we de symbolische werkelijkheid. We zetten de ervaring in scène, het is dus niet echt.
Door de scène in levende lijve neer te zetten, neem je het tot je alsof het echt zo had kunnen zijn. Je merkt dan dat je lichaam en je emoties er op reageren alsof het echt is. Hierdoor geef je jezelf een nieuwe ervaring die ook een plek in jouw werkelijkheid krijgt. Zo ontstaat er een nieuw perspectief en creeer je nieuwe reactiemogelijkheden geeft.

Bijvoobeeld zei een deelnemer: “Wauw, het bestaat dat mensen het beste met mij voor hebben. Ik hoef niet meer direct in het wantrouwen te schieten, maar ik kan mensen meer open tegemoet treden”.

En een andere deelnemer: “Het was een unieke ervaring dat ik kon wegkruipen en dat er voor me gezorgd werd. Ik kon me daar ook echt even aan overgeven, al blijft het ook wat vreemd. Thuis voelde ik nog lang die warmte, ik wil daar nog lang van nagenieten en niet meer steeds in die ‘bikkel-modus’.”

Wat dus bij MindTheater anders is, is dat je deze verandering niet enkel op rationeel niveau maakt, maar dat je daadwerkelijk een nieuwe ervaring opdoet, wat het mogelijk maakt je gedachten en gevoelens mee te veranderen.
Dit opdoen van een nieuwe ervaring in je geschiedenis is fundamenteel anders dan in veel andere therapieën en een heel bijzonder mooie aanvulling.

Je kunt dus als het ware je geschiedenis een beetje aanvullen. In die zin: Je hoeft het niet alleen te doen met wat je hebt gehad, maar je kan er mooie, herstellende ervaringen bij plaatsen waardoor je de wereld weer vanuit een ander – helderder – licht kan bekijken.

Wil jij dit ook ervaren?
Meld je aan voor de cursus:

Mind Your Body!
Aanmelden

Reacties gesloten.